Thursday, April 10, 2008

Pengalaman Dalam menggunakan microsoft office access dan excel

Seperti pengalam di atas, untuk melakukan sesuatu kerja tanpa pengalaman amatlah sukar..seperti saya juga dalam mempelajari microsoft office access dan excel amat sukar kerana tidak mempuyai pengetahuan dalam menggunkan kedua-dua microsoft tersebut...memang banyak pengalaman saya dalam mempelajarinya. Tetapi tanpa pensyarah yang berpengalaman dalam mengajar microsoft office access dan excel sudah tentu saya tidak dapat ilmu yang penting ini untuk saya menggunakan ilmu itu bila saya berada di alam perkerjaan nanti.

No comments: